Podmienky súťaže Veľká Vianočná súťaž o 100 užasných cien

Súťaž s názvom "Veľká Vianočná súťaž o 100 užasných cien" je organizovaná zľavovým portálom MoreZliav.sk a prebieha v období od 01. 11. 2018 do 24. 12 2018.

Registrácia do súťaže
• Pre registráciu v súťaži, je potrebné zadať svoju platnú e-mailovú adresu.
• Zapojenie do súťaže je bezplatné.
• Každý zákazník sa môže do súťaže zapojiť len jeden raz.
• Prihlásením do súťaže Vám systém automaticky pridelí 1 žreb do všetkých žrebovaní, ktoré ešte neprebehli.

Zbieranie ďalších žrebov
• Pre každého zákazníka, ktorý sa prihlásil do súťaže a tak ziskal 1 žreb, sa od momentu nákupu tejto zľavy pripočítavajú ďalšie aktívne žreby podľa nasledujúceho kľúča:
za každé 1 € zaplatené na morezliav.sk za zľavové kupóny, získate 1 žreb
• V prípade ak výsledná cena nákupu nieje celé €, počet žrebov sa zaokrúhľuje vždy smerom hore (napr. 3,2 € = 4 žreby)

Aktívny a neaktívny žreb
• Za kupón ktorý bol objednaný, ale nebol riadne zaplatený (platba nebola prijatá v morezliav.sk) sa žreby síce vypočítajú, ale pridelia sa ako neaktívne.
• Tieto žreby sa nezaraďujú do žiadneho losovania. Do losovania budu zaradené až po tom, ako bude platba prijatá v systéme morezliav.sk. (Až po tom ako je platba riadne prijatá v morezliav.sk, je žreb Aktívny.)
• Toto pravidlo platí aj pre prípad platieb, ktorých evidovanie ako zaplatené sa nedá urýchliť zo strany morezliav.sk: dobierka, bankový prevod...
• Neaktívne žreby sa pridelujú každému registrovanému zákazníkovi MoreZliav.sk, od 01. 11. 2018 až od momentu, keď sa zapojil do súťaže

Losovanie žrebov
• Spolu bude vyžrebovaných počas trvania súťaže 81 výhercov, ktorí si rozdelia spolu 100 cien (niektorí výherci vyhrajú zájazd pre 2 osoby)
• Ceny sa losujú každý deň o 12:00 hod. (prvé losovanie prebieha 01. 11. 2018 a posledné 24. 12. 2018)
• Losuje sa vždy zo všetkých aktuálne aktívnych žrebov, (od 01. 11. 2018 do dňa a hodiny zlosovania).
• Výherné žreby už nie sú aktívne na ďalšie losovania. V prípade ak má výherca viacero aktívnych žrebov, tieto ostávajú aktívne aj naďalej pre ďalšie žrebovania.

Odosielanie cien a podmienky na získanie ceny
• Výherca bude o výhre upovedomený e-mailom v deň získania výhry (štandartne ihneď po vyžrebovaní).
• E-mail obsahuje zľavový kupón na výhru a spôsob uplatnenia.
• Výhry je nutné uplatniť na termín zájazdu podľa platnosti daného kupónu.
• Výherca musí kupón uplatniť včas a spôsobom uvedeným na kupóne, inak nárok na výhru zaniká.
• V prípade, ak výherca vrátil zakúpený kupón a žiadal vrátenie peňazí v období od zaplatenia kupónu a doručením výhry, právo na výhru zaniká.
• V prípade, ak výherca zakúpil viac kupónov a žiadal vrátenie peňazí v obdobi medzi zaplatením kupónu a doručením výhry, čo i len za jeden 1 kupón, právo na výhru zaniká.
• V prípade, ak výherca bol zaradený v súťaži opakovane s rôznymi e-mail adresami, právo na výhru zaniká.
• V prípade, ak v čase zasielania výhier systém zistí, že e-mailová adresa je neplatná, prípadne výherca neodoberá newslatter, výhra mu zaniká.

Ďalšie podmienky a pravidlá:
• Pokiaľ si zákazník neželá zapojiť sa do súťaže, nemusí sa do súťaže zapojiť a tak sa jeho nákupy nezaraďujú medzi aktívne, resp. neaktívne žreby.
• V žiadnych prípadoch výhier sa nelosujú náhradníci.
• Výhry sú konečné, nepreplácajú sa, ani sa neposkytuje za ne náhrada.
• Výhry nie sú vymáhateľné žiadnym spôsobom.
• MoreZliav.sk si vyhradzuje právo sútaž, ceny, či pravidlá hocikedy zmeniť, upraviť, prípadne súťaž zrušiť.
• Zákazník prihlásením sa do súťaže prejavuje svoj súhlas s podmienkami a pravidlami súťaže.
• Zákazník svojim zapojením sa do súťaze dáva súhlas na zasielanie informácii o súťaži a na spracovanie ním poskytnutých osobých údajov v prípade výhry. Osobné údaje zákazníkov nebudú poskytnuté ďalšej strane, pokiaľ si to nebude vyžadovať doručenie výhry.
• Výherca má právo sa ceny vzdať. (E-mailovou odpoveďov na e-mail oznamujúci výhru.)
• Zapojenie sa do súťaže je dobrovoľné.

Spolu sme 251 906 zákazníkom ušetrili už 10 562 029.76 € nákupom 362 122 kupónov, čo je 41.93 € na zákazníka

Chcete dostávať ponuky na e-mail?

Pre partnerov Kontakt Obch. podmienky

Získajte nových zákazníkov pre svoj biznis. Poradíme Vám, ako prilákať viac klientov.

Vytvorte si zľavu u nás a inzerujte ihneď.